Pro získání příspěvku na bydlení museli žadatelé o  dávku a její a příjemci úřadu práce každoročně doložit vyúčtování zálohově placených nákladů na bydlení. V praxi však s touto povinnosti byly spojené problémy, které v některých případech vedly až k nepřiznání nebo odnětí dávky. Od 1. července 2022 povinnost pravidelného dokládání vyúčtování odpadá.

Ombudsman se v praxi setkal s případy, kdy pronajímatel nevystavil požadované vyúčtování ani přes opakovanou snahu nájemce i úřadu práce. Úřady práce i v těchto případech rozhodly o odnětí či nepřiznání příspěvku na bydlení, a to právě z důvodu nedoložení ročního vyúčtování. Takto restriktivní přístup úřadů práce však dle ombudsmana odporoval účelu příspěvku na bydlení, kterým je pomoc nízkopříjmovým osobám s úhradou nákladů na bydlení či s udržením bydlení.

Ombudsman proto dlouhodobě usiloval o nápravu situace. Již v roce 2019 u návrhu zákona o přídavku na bydlení doporučoval zakotvení výjimky z povinnosti předložit roční vyúčtování v situaci, kdy pronajímatel odmítá součinnost při vystavení tohoto dokladu (vláda nakonec návrh zákona Poslanecké sněmovně nepředložila). Následně opakovaně apeloval na Poslaneckou sněmovnu v rámci svých legislativních doporučení ve výroční zprávě za rok 2020 i 2021.

Ombudsman kvituje, že po letech zákonodárce reflektoval jeho výhrady a v rámci přijaté novely zákona o státní sociální podpoře zrušil povinnost dokládat roční vyúčtování zálohově placených nákladů na bydlení. Tím došlo k podstatnému zjednodušení a zrychlení přiznávání příspěvku na bydlení.

Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv, tisková zpráva ze dne 14. 7. 2022. www.ochrance.cz. Dostupné on-line: Novela zákona o státní sociální podpoře odstranila problém s dokládáním vyúčtování pro příspěvek na bydlení, na který ombudsman dlouhodobě upozorňoval | Ombudsman (ochrance.cz)

Obrázek: www.pixabay.com