Startuje osvětová kampaň Mít domov

Kampaň Mít domov informuje o tom, jak si v současné nelehké době udržet bydlení nebo jak jej získat. Na http://www.mitdomov.cz nabízí nejen srozumitelný seznam možné pomoci a důležitých kontaktů, ale také praktické tipy, jak šetřit energie nebo neplýtvat jídlem. Informační kampaň v těchto dnech realizuje projekt Podpora sociálního bydlení, který zastřešuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

„Plně si uvědomujeme tíživou situaci rodin od velkých až po malé domácnosti a snažíme se, aby současnou energetickou krizi lidé zvládli co možná nejlépe. Nejvíce se zdražování dotkne jednočlenných a dvoučlenných domácností s nízkým příjmem, které vydají většinu
peněz právě za bydlení a náklady s ním související. Typicky se jedná o samoživitele, osamělé seniory nebo lidi s handicapem. Přesně kvůli nim jsme zvýšili normativy na bydlení tak, aby jim příspěvek na bydlení poskytoval co možná nejúčinnější a přesně zacílenou pomoc. Stačí si o něj jen požádat. Je možné to udělat elektronicky za pomoci online formuláře nebo dokumenty vyplnit na příslušném Úřadu práce. O příspěvek lze
žádat až tři měsíce zpětně,” uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Pět problémů = pět důležitých témat kampaně

Mít domov otevírá pět hlavních témat: Teplo, Bezpečí, Jistota, Zázemí a Bydlení. Každé z nich představuje důležitou součást domova a také konkrétní problém, se kterým se mohou lidé potýkat. Kampaň poběží během celého podzimu 2022 a setkat se s ní můžete ve veřejném prostoru, v online a tištěných médiích. Upozorňuje mimo jiné i na problematiku dostupnosti bydlení v Česku, možnosti obecního bydlení, sociálního
bydlení a zamýšlí se nad tím, jak situaci zlepšit. Prevence ztráty bydlení je totiž velmi důležitá, stejně jako nestydět se říct si o pomoc.
Kampaň nabízí přehledné informace, jak se s konkrétním problémem nebo životní situací vypořádat. Modelově rozebírá a vysvětluje možnosti státních dávek a příspěvků (kdy, kde a jak o ně zažádat), formy pomoci, které lze získat od neziskových organizací a od dalších
podpůrných služeb. Odkazuje také na důležité akce, které mohou lidem pomoci nastartovat nový a lepší život, například na Milostivé léto II nebo na vládní program Deštník proti drahotě.
Kampaň se zabývá i přidruženými tématy, jako jsou finanční gramotnost, řešení sporů s dodavateli energií nebo mezi nájemníky a pronajímateli či také domácím násilím.
Součástí informačního webu Mít domov jsou i tipy, jak šetřit energie a neplýtvat jídlem, včetně odkazů na Úsporné kuchařky – tipy a triky, jak šetřit potraviny, peněženku i planetu.
„Nedostatek dostupného bydlení je dlouhodobý problém, kterým se postupně zabývají všechny vlády a ani ta naše není a nebude výjimkou. Uvědomujeme si, že u nás chybí startovací byty, není dostatek sociálních bytů ani kvalitního nájemního bydlení nejen ve městech, ale i v menších obcích. Výstavbu často zdržuje dlouhé stavební řízení a řada dalších faktorů.

Nyní je pro nás velkou výzvou, abychom s tímto roky nedostatečně řešeným problémem účinně pohnuli a dokázali, že se umíme postarat o všechny, kdo se aktuálně nachází ve špatné sociální situaci nebo prostě jen chtějí bydlet za cenově dostupný nájem,” dodal ministr Jurečka.

O projektu Podpora sociálního bydlení

Projekt MPSV Podpora sociálního bydlení od roku 2016 pomáhá zavádět a rozvíjet systém sociálního bydlení v ČR a poskytuje metodickou a informační podporu. Je založen na mezinárodní spolupráci a přenosu dobré praxe napříč ČR a na výzkumných aktivitách projektu. Stojí na konzultacích a spolupráci s klíčovými aktéry problematiky, například s šestnácti obcemi, které úspěšně zaváděly systémy sociálního bydlení v letech 2016–2020. Zabydlely 534 domácností, podpořily přes 1400 lidí a zaměstnaly 37 podpůrných sociálních pracovníků. V posledních třech letech projekt podporoval pět obcí a osm nestátních neziskových organizací, které poskytovaly podporu metodou Housing First. Pracovníci těchto 13 subjektů úspěšně pomohli najít domov 274 domácnostem, ve kterých žilo přes 700 lidí a z toho 320 dětí. Celkem tak i díky podpoře
projektu MPSV našlo domov v sociálních bytech přes 800 domácností napříč celou republikou.
Projekt Podpora sociálního bydlení je financovaný z Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu.
Další informace naleznete na stránce projektu Podpora sociálního bydlení. K dispozici veřejnosti, zástupcům obcí či neziskových organizací je Kontaktní centrum sociálního bydlení na e-mailu socialni.bydleni@mpsv.cz nebo na telefonu +420 778 455 761.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tisková zpráva ze dne 5. 10. 2022. Dostupné on-line: text (mpsv.cz)